Weekli är ingenting. Men kan bli allt.

Vi spenderar större delen av vår tid på arbetsplatsen. En arbetsplats som därmed måste vara en plats där vi mår bra. Och där vi får en känsla av tillhörighet och utveckling.

 

Ett viktigt ansvar

Som arbetsgivare har man ett viktigt ansvar för sina medarbetare. De ska trivas och må bra på arbetsplatsen. Och då handlar det inte bara om den fysiska arbetsmiljön. De psykosociala aspekterna har blivit ännu viktigare. Att faktiskt förstå hur ens medarbetare mår. Och det inte bara sett till kroppsliga besvär.

Att förstå sina medarbetare är avgörande för att ge dem de bästa förutsättningarna att må bra på jobbet. Genom Weekli omvandlas dina medarbetares välmående till konkreta siffror. Siffror som gör det möjligt att mäta förändringar och insatser. Så att du kan känna dig trygg i att dina medarbetare faktiskt mår bra.

 

Processed with VSCO with a5 preset

Att förutse och arbeta prediktivt

Genom att få dina medarbetares välmående omvandlat till siffror blir det möjligt att följa förändringar, men även förutse tendenser kring såväl god som dålig hälsa. För det är minst lika viktigt att förstå varför folk mår bra, som att motverka att de mår dåligt.

Vi mäter regelbundet dina anställda, och kan därmed tidigt upptäcka förändringar i personens välmående. För vi vet alla att det är viktigt att i ett tidigt skede fånga upp oroväckande tendenser.

Processed with VSCOcam with c8 preset

Weekli

Weekli kan bli precis vad som helst. Genom att ta reda på hur dina anställda mår och omvandla den informationen till konkreta siffror driver Weekli förändring.

Dela