Vi är Sodexo Benefits & Rewards Services och vi bidrar till ökat välmående!

Om oss

Vi bidrar till ökat välmående i Sverige!

Själva idén med vår verksamhet är att bidra till ökat välmående, ja faktiskt i hela Sverige. Först och främst hos de företag som satsar på en stark lunchkultur – vilket bidrar till minskad stress, bättre sömn och högre motivation som resultat. Det i sin tur ökar välmåendet hos företaget – med mer koncentrerade medarbetare som presterar bättre och har mindre sjukfrånvaro. Bra även för restaurangerna – och för hela landet.

sodexo-kontor-office

Smarta lösningar i framkant

Visste du att vi var först i Sverige med lunch­förmån på kort? Vi gillar att tänka nytt och det arbetar vi ständigt med. Bland annat manifesteras det i det nya Sodexokortet med contactless-funktion, möjligheter att lägga på fler tjänster och enkel administration för företaget, men även genom  att ta fram nya lösningar som ska hjälpa HR och företag att genom evidensbaserad data skapa en mer välmående arbetsplats.

Några av våra kunder

Tillsammans har våra kunder 80 000 medarbetare

Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag. De vill självklart ge sina medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb, varav lunchförmånen är en viktig del. Tillsammans har våra kunder 80 000 medarbetare som använder sina Sodexokort till att skapa bra vanor.

Så här ser vi på oss själva

Vision – det vi alltid strävar mot:
Vi ska vara näringslivets mest respekterade partner för ökad livskvalitet.

Mission – det vi ger våra kunder varje dag:
Vi driver digitala lösningar med låg barriär till användning.

Vårt fokus är Human Capital Management där vi erbjuder evidensbaserade lösningar tillsammans med
de bästa partners i området, mot såväl företag som slutanvändare. Allt vårt arbete och alla våra kontakter och aktiviteter genomsyras av våra värderingar, och kopplas till vårt arbete inom Quality of Life.

Kärnvärden – det som genomsyrar all vår verksamhet:
Trovärdighet
I en miljö med hög förändringstakt är det viktigt att alla aktiviteter genomsyras av kompetens och professionalism.

Innovation
Vi håller i taktpinnen och är bolaget som aldrig vill vara nummer två.

Flexibilitet
Ett bolag som växer snabbt kastas i olika riktningar och då är det viktigt att ha ett team som tillsammans är öppna och anpassningsbara för förändringar.

Att ta en paus och äta lunch regelbundet är bra
för välmåendet. Därför gynnar lunchförmån såväl
de anställda som företagen – och matställena.

Vill du få tips och inspiration
för en välmående vardag?

Anmäl dig till Sodexo BRS nyhetsbrev.

Dela