Information om personuppgiftshantering

Sodexo Pass Sweden AB (”Sodexo”) administrerar och utfärdar Sodexos lunchförmånskort. I samband med detta behandlar Sodexo i vissa fall personuppgifter, dvs. exempelvis namn, adress, e-postadress och personnummer, tillhörande personer som innehar eller ansöker om Sodexos lunchförmånskort (”Kortinnehavare”). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Enligt denna lag måste den som behandlar uppgifter informera den registrerade om ändamålen med behandlingen och i vissa fall måste den registrerade lämna samtycke till registrering av personuppgifter. Sodexo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Sodexo på Sodexos webbplats. Kontaktuppgifter till Sodexo finns längst ner på startsidan.

Personuppgifter lämnas till Sodexo bland annat i samband med ansökan om Sodexos lunchförmånskort, intresseanmälan rörande Sodexos tjänster och när avtal träffas om produkter och tjänster. I samband med Kortinnehavarens registrering av sitt Sodexokort får Kortinnehavaren ge sitt samtycke till Sodexos behandling av personuppgifterna. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka en skriftlig och av Kortinnehavaren undertecknad begäran till Sodexo.

Ändamålet med Sodexos personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut om att utfärda Sodexos lunchförmånskort, att administrera och fullgöra ingångna avtal samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas även i övrigt i samband med administration av avtal. Personuppgifter kan också, inom gällande sekretessförbindelser, komma att behandlas av andra bolag inom den koncern Sodexo tillhör, samt av samarbetspartners till Sodexo, inom och utanför EU, för att att Sodexo ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och mot en Kortinnehavare. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Sodexo komma att komplettera Kortinnehavares personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister (SPAR).

Om en Kortinnehavare önskar information om vilka personuppgifter som Sodexo behandlar kan denne skicka en skriftlig och av Kortinnehavaren undertecknad begäran till Sodexo. På samma sätt kan en Kortinnehavare begära att Sodexo tar bort eller rättar uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Kortinnehavarens personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen och den gällande uppgifts- och granskningsskyldigheten. När Kortinnehavaren vill avsluta sin användning av tjänsten raderar Sodexo Kortinnehavarens personuppgifter från sina register och från eventuella andra bolag som behandlat personuppgifterna, såsom beskrivits ovan.

Cookies

Sodexo BRS webbplats använder cookies

    • Om cookies : Sodexo BRS webbplats använder cookies.Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
    • Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och underlättar besökarens användning av webbplatsen. Informationen i cookien kan användas för att följa en besökares surfande på Internet.
    • Cookies hos Sodexo BRS: Det finns två typer av cookies. Den typ som finns på Sodexo BRS webbplats har ett utgångsdatum, vilket innebär att filen sparas under en viss tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan besökaren senast besökte Sodexo BRS. Cookien raderas när besökaren återkommer till Sodexo BRS eller efter utgångsdatumet.
    • På Sodexo BRS webbplats används cookies för att hålla reda på vilken information en besökare redan har fått och vilka inställningar en besökare har gjort, se vidare information nedan. Utan cookies skulle denna information visas och inställningarna behöva göras om vid varje besök på sidan. Ingen information som lagras i cookies på Sodexo BRS webbplats används för att spåra användare och vi lagrar ingen information om dig eller ditt besök hos oss efter att du lämnat webbplatsen.

Sodexo BRS använder sig av följande cookies på sin webbplats:

Hur kan jag undvika cookies?

Om du inte accepterar Sodexo BRS användning av cookies kan du stänga webbplatsen. Du kan också i din webbläsare stänga av användandet av cookies, men många webbplatser kommer då att bli otillgängliga eller åtminstone begränsade i sin funktion.

Vill du veta mer?

Post- och telestyrelsen tillhandahåller en informationssida om cookies och regler som rör cookies. Där kan du läsa mer.

Dela