Testa lunchkulturen på ditt företag, ange din mejladress

lunchkultur består av fyra dimensioner

Öka lönsamheten med en god lunchkultur!

En god lunchkultur ger medarbetarna möjlighet att återhämta sig, få motivation, skapa relationer och en god hälsa.

question-icon

Testa dina kunskaper om medarbetarerkännande.

Det tar bara 45 sekunder.

card-image-op

Lunchtiden i Sverige minskar trots ökad hälsomedvetenhet

En europeisk rapport kring matvanor på arbetsplatsen visar att i Sverige har tiden avsatt för lunch minskat.