Häng med, vi vill
uppgradera vardagen

Nyheter & Erbjudanden

Nyheter

Välkommen på kvällsseminarium med Annika Ahnlund!

Annika, HR-bloggen, gästar oss den 19 september kl 17 på Miss Clara för att prata om hur du skapar en framgångsrik organisation. Vad är det som gör att vissa företag, tillsynes, utan någon ansträngning lockar tusentals talanger?

Att vara en attraktiv arbetsplats är allt viktigare idag. Och att som arbetsgivare se till de anställdas välmående och arbeta för en god livskvalitet för dem är idag en självklarhet. För oss på Sodexo har det länge varit en självklarhet, och tillsammans med CFAR vill vi dela med oss av våra kunskaper till er. I en seminarieserie bjuder vi in välrenommerade namn inom digital HR för att ge nya insikter i den digitaliserade HR-världen.

Välkommen att lära dig mer om hur din personal och arbetsplats kan må bättre!

Fika och registrering från kl 16:45, talaren inleder kl 17.

Miss Clara – Terassen, Sveavägen 48, Stockholm

 

Vi har nu stängt anmälan till kvällsseminariet den 19e september.

Vill du ställa dig på väntelista för eventuella avbokningar? Kontakta anna.sohlberg@sodexo.com 

Initiativet BeGreat

Det läggs allt större vikt på den psykosociala hälsan på en arbetsplats. Men hur kan det mätas?

 

Det är en allmän uppfattning att välmående ökar prestationer på arbetsplatsen men idag är det fortfarande få som jobbar evidensbaserat och datadrivet i området. Vi utvecklar nu ett nytt koncept, under arbetsnamnet BeGreat, som ger dig mätbarhet och tydliga riktlinjer för hur du kan förbättra din arbetsplats, sett till både individ och organisation.

 

BeGreat är ett analysverktyg som på ett enkelt sätt kopplar ihop personalens välmående med bolagets framgångar genom deskriptiv och prediktiv analys. Det ger HR-chefen starkare KPI:er att följa och kunna använda för att förändra och förbättra arbetsplatsen evidensbaserat med precision.

 

BeGreat ger insikter om:

  • Personalens produktivitet
  • Personalens engagemang
  • Upplevd stress
  • Sjuktal
  • Personalomsättning

 

I princip så handlar det om att mäta personalens välmående,  ställda i relation till effektivitet, service, omsättning, sjukfrånvaro, negativ stress och utbrändhet. Alla frågor är validerade och grundade i 15 års forskning och ett 20-tal forskningsstudier runt om i världen. Med detta som grund  skapar vi en kontinuerlig och modern, datadriven digital tjänst som genom en AI-plattform analyserar och ger insikter kring personalens välmående.

 

Frågorna mäter 28 olika intressanta kategorier på arbetsplatsen. Alla frågor och svar matchar kraven från föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och underlättar för företaget att leva upp till de regelverk som gäller.

 

BeGreat ger konkret och aktuell data kring bolaget, sett till bland annat välmående, effektivitet, motivation och produktivitet, för att underlätta faktabaserade beslut.  Inom sex månaders användning får du prediktiva data kring dina valda mätvärden, och kan därmed förutse såväl positiva som negativa förändringar i organisationen.

annica-ahnlundAnnika Ahnlund, HR-bloggen

Annika Ahnlund är grundare & redaktör för HRbloggen.se, Sveriges ledande nyhetsblogg inom HR, med visionen att sprida kunskap inom personalområdet – och därmed bidra till ett bättre arbetsliv. Annika arrangerar även HR-seminarer inom områden som employer branding, rekrytering och digital HR. I botten är hon både beteendevetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation.

Allireza Ghahremani, Sodexo Benefits & Rewards Services

Allireza är Kommersiell direktör på Sodexo Benefit & Rewards Services och initiativtagare till BeGreat. Han har sedan 2010 arbetat datadrivet och evidensbaserat när det kommer till att öka produktivitet och omsättning och hur det är kopplat med personalens välmående. Han insåg tidigt att det finns ett samband och tydliga mönster mellan kundnöjdhet, psykosocial hälsa på arbetsplatsen och omsättning genom att mäta personalens välmående på veckobasis på ett Sveriges största optikföretag. Han är initiativtagare till Begreat vars mål är att mäta den psykosociala välmåendet på arbetsplatsen och ge djupa och tydliga insikter om arbetsplatsen psykosociala avtryck.

ricardRicard Beltran, CFAR

Ricard är seniorkonsult på CFAR inom organisation och ledarskap och hjälper sina kunder att förverkliga sina affärsstrategier genom att bistå med expertis inom beteendepsykologis.

Dela