Häng med, vi vill
uppgradera vardagen

Nyheter & Erbjudanden

Nyheter

Välkommen på frukostseminarium med Sven Hultin!

Sven vill göra skillnad med fokus på kvalitet inom human capital management, och gästar oss den 27 september kl 8 på Miss Clara för att berätta vad det innebär.

Mätbara resultat, för såväl anställdas välmående som investeringar, har blivit en allt viktigare del för HRs satsningar. Men hur vet man att ens anställda mår bra? Och hur kan HR hjälpa de anställda att må bättre? För Sodexo har livskvalitet alltid varit ett fokusområde, och tillsammans med CFAR vill vi dela med oss av våra kunskaper till er.

Välkommen att lära dig mer om hur din personal och arbetsplats kan må bättre!

Frukost och registrering från kl 7:45, talaren inleder kl 8.

Miss Clara – Terassen, Sveavägen 48, Stockholm

Registrera dig till vårt evenemang

* indicates required

Initiativet BeGreat

Det läggs allt större vikt på den psykosociala hälsan på en arbetsplats. Men hur kan det mätas?

Det är en allmän uppfattning att välmående ökar prestationer på arbetsplatsen men idag är det fortfarande få som jobbar evidensbaserat och datadrivet i området. Vi utvecklar nu ett nytt koncept, under arbetsnamnet BeGreat, som ger dig mätbarhet och tydliga riktlinjer för hur du kan förbättra din arbetsplats, sett till både individ och organisation.

BeGreat är ett analysverktyg som på ett enkelt sätt kopplar ihop personalens välmående med bolagets framgångar genom deskriptiv och prediktiv analys. Det ger HR-chefen starkare KPI:er att följa och kunna använda för att förändra och förbättra arbetsplatsen evidensbaserat med precision.

BeGreat ger insikter om:

  • Personalens produktivitet
  • Personalens engagemang
  • Upplevd stress
  • Sjuktal
  • Personalomsättning

I princip så handlar det om att mäta personalens välmående,  ställda i relation till effektivitet, service, omsättning, sjukfrånvaro, negativ stress och utbrändhet. Alla frågor är validerade och grundade i 15 års forskning och ett 20-tal forskningsstudier runt om i världen. Med detta som grund  skapar vi en kontinuerlig och modern, datadriven digital tjänst som genom en AI-plattform analyserar och ger insikter kring personalens välmående.

Frågorna mäter 28 olika intressanta kategorier på arbetsplatsen. Alla frågor och svar matchar kraven från föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och underlättar för företaget att leva upp till de regelverk som gäller.

BeGreat ger konkret och aktuell data kring bolaget, sett till bland annat välmående, effektivitet, motivation och produktivitet, för att underlätta faktabaserade beslut.  Inom sex månaders användning får du prediktiva data kring dina valda mätvärden, och kan därmed förutse såväl positiva som negativa förändringar i organisationen.

sven hultin

Sven Hultin, Zalaris

Sven Hultin arbetar som Business Development Director på  Zalaris, och maximerar affärsvärdet genom bland annat HR analyser och transformering.

Med 25-årig erfarenhet av transformationsändring och utläggning från företag som IBM, ICL och Zalaris har han djup kunskap om human capital management. Sven vill göra skillnad när det kommer till företagsmodeller, arbetsplatsengagemang, gamification och överlag när det kommer till kvaliteten på human capital management.

Allireza Ghahremani, Sodexo Benefits & Rewards Services

Allireza är Kommersiell direktör på Sodexo Benefit & Rewards Services och initiativtagare till BeGreat. Han har sedan 2010 arbetat datadrivet och evidensbaserat när det kommer till att öka produktivitet och omsättning och hur det är kopplat med personalens välmående. Han insåg tidigt att det finns ett samband och tydliga mönster mellan kundnöjdhet, psykosocial hälsa på arbetsplatsen och omsättning genom att mäta personalens välmående på veckobasis på ett Sveriges största optikföretag. Han är initiativtagare till Begreat vars mål är att mäta den psykosociala välmåendet på arbetsplatsen och ge djupa och tydliga insikter om arbetsplatsen psykosociala avtryck.

ricardRicard Beltran, CFAR

Ricard är seniorkonsult på CFAR inom organisation och ledarskap och hjälper sina kunder att förverkliga sina affärsstrategier genom att bistå med expertis inom beteendepsykologis.

Dela