Häng med, vi vill
uppgradera vardagen

Nyheter & Erbjudanden

Nyheter

Välkommen på frukostseminiarum med Henrik Ladström!

Henrik gästar oss den 13 september kl 8 på Miss Clara för att prata om hur vi med digitala verktyg kan se och mäta HRs insatser.

Livskvalitet är en allt viktigare fråga, för såväl arbetsgivare som arbetstagare. För oss på Sodexo har livskvalitet länge varit en fokusfråga, och vi tar den nu vidare. Tillsammans med CFAR vet vi att HR kan göra skillnad och påverka de anställdas välmående. Men hur gör man för att ge sina anställda de bästa förutsättningarna för välmående och god livskvalitet? Det ska vi ge svar på under vår seminarieserie i tre delar med välrenommerade namn inom HR.

 

Välkommen till att lära dig mer om hur din personal och arbetsplats kan må bättre!

 

Frukost och registrering från kl 7:45, talaren inleder kl 8.

 

Miss Clara – Terassen, Sveavägen 48, Stockholm

 

 

Vi har nu stängt anmälan till frukostseminariet den 13e september.

Vill du ställa dig på väntelista för eventuella avbokningar? Kontakta anna.sohlberg@sodexo.com 

Initiativet BeGreat

Det läggs allt större vikt på den psykosociala hälsan på en arbetsplats. Men hur kan det mätas?

Det är en allmän uppfattning att välmående ökar prestationer på arbetsplatsen men idag är det fortfarande få som jobbar evidensbaserat och datadrivet i området. Vi utvecklar nu ett nytt koncept, under arbetsnamnet BeGreat, som ger dig mätbarhet och tydliga riktlinjer för hur du kan förbättra din arbetsplats, sett till både individ och organisation.

BeGreat är ett analysverktyg som på ett enkelt sätt kopplar ihop personalens välmående med bolagets framgångar genom deskriptiv och prediktiv analys. Det ger HR-chefen starkare KPI:er att följa och kunna använda för att förändra och förbättra arbetsplatsen evidensbaserat med precision.

BeGreat ger insikter om:

  • Personalens produktivitet
  • Personalens engagemang
  • Upplevd stress
  • Sjuktal
  • Personalomsättning

I princip så handlar det om att mäta personalens välmående,  ställda i relation till effektivitet, service, omsättning, sjukfrånvaro, negativ stress och utbrändhet. Alla frågor är validerade och grundade i 15 års forskning och ett 20-tal forskningsstudier runt om i världen. Med detta som grund  skapar vi en kontinuerlig och modern, datadriven digital tjänst som genom en AI-plattform analyserar och ger insikter kring personalens välmående.

Frågorna mäter 28 olika intressanta kategorier på arbetsplatsen. Alla frågor och svar matchar kraven från föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och underlättar för företaget att leva upp till de regelverk som gäller.

BeGreat ger konkret och aktuell data kring bolaget, sett till bland annat välmående, effektivitet, motivation och produktivitet, för att underlätta faktabaserade beslut.  Inom sex månaders användning får du prediktiva data kring dina valda mätvärden, och kan därmed förutse såväl positiva som negativa förändringar i organisationen.

henrik ladstrom

Henrik Ladström, Knowit Insights

Henrik jobbar som Digital HR Management-konsult på Knowit Insight. Han och hans kollegor hjälper sina kunder, löne- och HR-avdelningar, längs hela vägen med förstudier, processkartläggning och kravställning, för att hitta rätt system anpassade till deras verksamhet, eller så att de system de redan använder ska komma till sin rätt på bästa sätt. Henriks fokus är att hjälpa kunderna att höja sin digitala mognad och hantera de utmaningar som digitaliseringen ställer på dem. Det rör sig bland annat om digital beteendeförändring, nya digitala processer, med mera.

Allireza Ghahremani, Sodexo Benefits & Rewards Services

Allireza är Kommersiell direktör på Sodexo Benefit & Rewards Services och initiativtagare till BeGreat. Han har sedan 2010 arbetat datadrivet och evidensbaserat när det kommer till att öka produktivitet och omsättning och hur det är kopplat med personalens välmående. Han insåg tidigt att det finns ett samband och tydliga mönster mellan kundnöjdhet, psykosocial hälsa på arbetsplatsen och omsättning genom att mäta personalens välmående på veckobasis på ett Sveriges största optikföretag. Han är initiativtagare till Begreat vars mål är att mäta den psykosociala välmåendet på arbetsplatsen och ge djupa och tydliga insikter om arbetsplatsen psykosociala avtryck.

ricardRicard Beltran, CFAR

Ricard är seniorkonsult på CFAR inom organisation och ledarskap och hjälper sina kunder att förverkliga sina affärsstrategier genom att bistå med expertis inom beteendepsykologis.

Dela